Charles Explorer logo
🇬🇧

Orthodox Dogmatics II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0527

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pravoslavné učení o stvoření. Pravoslavná antropologie. Pravoslavné učení o zbožštění. Prvotní hřích. Dějiny spásy. Nový Adam. Pravoslavné chápání vykoupení. Kristův život z hlediska naší spásy.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pravoslavná dogmatika II. se věnuje pravoslavnému učení o spáse – soteriologii. Výklady vycházejí z pravoslavného učení o stvoření a pravoslavné antropologie a vysvětlují zásadní odlišnost pravoslavného učení o prvotním hříchu a spáse. Student tak získá klíčové znalosti a pochopení pravoslavného učení o spáse. Pro zápis do předmětu se předpokládá absolvování Úvodu do pravoslavné dogmatiky.

Výuka může probíhat dle situace prezenčně/hybridně/online. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen prezenční/online zkouškou.