Charles Explorer logo
🇬🇧

Orthodox Dogmatics IV

Class at Hussite Theological Faculty |
L0529

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Christologie po 4. ekumenickém sněmu.

Theopaschistické spory.

Christologie 5. ekumenického sněmu.

Učení o dvou vůlích v Kristu (6. ekumenický sněm).

Hypostatická unie.

Úvod do pravoslavné eklesiologie.

Tělo Kristovo - theandrický organismus.

Eklesiologie a svátosti/tajiny.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pravoslavná dogmatika IV. v první části shrnuje pravoslavnou christologii a dokončuje systematický výklad christologických věroučných formulací. Dále pak pokračuje výkladem pravoslavné eklesiologie. Student tak získá znalosti a pochopení pojmů a formulací, které jsou věroučně určující pro christologické dogma a získá základní znalosti a orientaci v pravoslavné eklesiologii. Pro zápis do předmětu se předpokládá absolvování Pravoslavné dogmatiky III.

Výuka může probíhat dle situace prezenčně/hybridně/online. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen prezenční/online zkouškou.