Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar - Reading the Church Fathers + Commentary I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0530

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Klémentuv list do Korintu.

Didaché / Hermův Pastýř. Justin Mučedník - Druhá apologie. Órigenés - Úvod k Peri archón.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zabývá četbou vybraných úryvků patristické literatury s úvodem do autora, čteného díla a problematiky související s textem. Četba svatých otců + komentáře I. tematicky prochází texty z 2. a 3 století. Smyslem semináře je seznámení s autory prostřednictvím autentických textů a naučit práci s patristickými texty a jejich porozumění.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams/Webex (dle dohody) v čase určeném rozvrhem fakulty.