Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar - Reading the Church Fathers + Commentary II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0531

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Athanasios - O Vtělení. Sv. Řehoř Nazianský - 38. řeč na Zjevení Páně.

Sv. Řehoř Nysský, O stvoření člověka. Jan z Damašku - O pravé víře.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zabývá četbou vybraných úryvků patristické literatury s úvodem do autora, čteného díla a problematiky související s textem. Četba svatých otců + komentáře II. tematicky prochází texty především ze 4. století. Smyslem semináře je seznámení s autory prostřednictvím autentických textů a naučit práci s patristickými texty a jejich porozumění.