Charles Explorer logo
🇬🇧

Liturgical Seminar I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0532

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Křest, myropomazání, zpověď, svatba, pomazání nemocných, svěcení duchovenstva, pohřeb.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem Liturgického semináře I. je teoretické a v menší míře praktické osvojení znalostí a dovedností v oblasti pravoslavných svátostí a obřadů. Důležitou součástí tohoto semináře je i získání znalostí o průběhu, resp. pořadí jednotlivých úkonů v rámci těchto obřadů. Student během semináře získá orientaci v příslušných liturgických příručkách.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams/Webex (dle dohody) v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen online zápočtem.