Charles Explorer logo
🇬🇧

Liturgical Seminar II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0533

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Svěcení jakékoliv věci, večerní, jitřní, hodinky, liturgie.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem Liturgického semináře II. je teoretické a v menší míře praktické osvojení znalostí a dovedností v oblasti pravoslavných svátostí, obřadů a nejběžnějších bohoslužeb. Důležitou součástí tohoto semináře je i získání znalostí o průběhu, resp. pořadí jednotlivých úkonů v rámci těchto obřadů a bohoslužeb.

Student během semináře získá orientaci v příslušných liturgických příručkách.