Charles Explorer logo
🇨🇿

Liturgický seminář II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0533

Sylabus

Svěcení jakékoliv věci, večerní, jitřní, hodinky, liturgie.

Anotace

Cílem Liturgického semináře II. je teoretické a v menší míře praktické osvojení znalostí a dovedností v oblasti pravoslavných svátostí, obřadů a nejběžnějších bohoslužeb. Důležitou součástí tohoto semináře je i získání znalostí o průběhu, resp. pořadí jednotlivých úkonů v rámci těchto obřadů a bohoslužeb.

Student během semináře získá orientaci v příslušných liturgických příručkách.