Charles Explorer logo
🇬🇧

Dogmatic Seminar I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0534

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Život v Kristu. Svátosti a jejich počet.

Svátost křtu - myropomazání - eucharistie. Pokání (zpověď).

Kněžství. Manželství.

Pomazání nemocných. Mnišství.

Modlitby za zesnulé.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem Dogmatického semináře I. je prohloubit v magisterském studiu pochopení klíčových témat pravoslavné dogmatiky. V dogmatickém semináři I jde především o témata eklesiologická, jak je diskutuje současná pravoslavná dogmatika a o výklad pravoslavných tajin (svátostí) z dogmatické perspektivy. Student tak prohlubuje znalosti důležitých témat pravoslavné dogmatiky.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams/Webex (dle dohody) v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen online zápočtem.