Charles Explorer logo
🇬🇧

Canonical Law of the Orthodox Church I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0536

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Definice a vymezení kanonického práva. Prameny a sbírky kanonického práva.

Aplikace kánonů. Výklad kánonů.

Kanonické právo a církev. Kanonické podmínky vysluhování jednotlivých tajin.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Kanonické právo pravoslavné církve I. se zaměřuje na výklad kanonického práva pravoslavné církve. A vykládá ho jednak po stránce obecné, tj. vykládá definice a vymezení kanonického práva, prameny a sbírky kanonického práva a problematiku aplikace kánonů, tak po stránce konkrétní aplikace, tj. vykládá kanonické podmínky vysluhování jednotlivých tajin (svátostí). Výuka proběhne dle situace prezenčně/hybridně/online.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.