Charles Explorer logo
🇬🇧

Canonical Law of the Orthodox Church II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0537

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kanonické podmínky vysluhování jednotlivých tajin. Hierarchická struktura církve.

Církevní zřízení. Církevní soud.

Církevní majetek. Vztah církve k jiným institucím. Ústava PCČZS a Zákon o církvích a náboženských společnostech.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Kanonické právo pravoslavné církve II. se zaměřuje na výklad kanonického práva pravoslavné církve. A vykládá ho po stránce konkrétní aplikace, tj. vykládá kanonické podmínky vysluhování jednotlivých tajin

(svátostí), uspořádání církve z hlediska kanonického práva a také se zabývá vztahem pravoslavné církve k jiným institucím a Ústavou PCČZS. Výuka bude probíhat dle situace prezenčně/hybridně/online.