Charles Explorer logo
🇬🇧

Orthodox Moral Theology I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0538

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do pravoslavné morální teologie.

Pojem, vymezení a metoda pravoslavné morální teologie.

Morální teologie a další teologické disciplíny.

Charakter pravoslavné morální teologie.

Prameny pravoslavné morální teologie.

Poznání dobra.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu Pravoslavná morální teologie I. je uvedení do předmětu, získání znalostí základních pojmů a pochopení struktury předmětu. Výklad se koncentruje na pojem, vymezení a metodu pravoslavné morální teologie a její vztah k ostatním teologickým disciplínám Student získává přehled o základních tématech předmětu, vazbě na pravoslavnou dogmatiku a odlišnost od pravoslavné spirituality. Pro zápis do předmětu je vhodné absolvování alespoň Úvodu do pravoslavné dogmatiky.

Výuka může probíhat dle situace prezenčně/hybridně/online. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.