Charles Explorer logo
🇨🇿

Pravoslavná morální teologie I.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0538

Sylabus

Úvod do pravoslavné morální teologie.

Pojem, vymezení a metoda pravoslavné morální teologie.

Morální teologie a další teologické disciplíny.

Charakter pravoslavné morální teologie.

Prameny pravoslavné morální teologie.

Poznání dobra.

Anotace

Cílem předmětu Pravoslavná morální teologie I. je uvedení do předmětu, získání znalostí základních pojmů a pochopení struktury předmětu. Výklad se koncentruje na pojem, vymezení a metodu pravoslavné morální teologie a její vztah k ostatním teologickým disciplínám Student získává přehled o základních tématech předmětu, vazbě na pravoslavnou dogmatiku a odlišnost od pravoslavné spirituality. Pro zápis do předmětu je vhodné absolvování alespoň Úvodu do pravoslavné dogmatiky.

Výuka může probíhat dle situace prezenčně/hybridně/online. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.