Charles Explorer logo
🇬🇧

Orthodox Moral Theology II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0539

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Dobro.

Otázka zla a vášní.

Ctnosti.

Svoboda a poslušnost.

Život v Kristu.

Křesťan a svět.

Církev a současné společenské otázky.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu Pravoslavná morální teologie II. je výklad základních témat této disciplíny. Výklad se soustřeďuje na otázky dobra a ctností a zla a vášní a tématizuje také současná témata a příslušné diskuse. Student získává znalost klíčových témat předmětu a seznamuje se se současnou diskusí a s nejvýznamnějšími autory. Pro zápis do předmětu se předpokládá absolvování Pravoslavné morální teologie I.

Výuka může probíhat dle situace prezenčně/hybridně/online. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen prezenční/online zkouškou.