Charles Explorer logo
🇨🇿

Pravoslavná morální teologie II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0539

Sylabus

Dobro.

Otázka zla a vášní.

Ctnosti.

Svoboda a poslušnost.

Život v Kristu.

Křesťan a svět.

Církev a současné společenské otázky.

Anotace

Cílem předmětu Pravoslavná morální teologie II. je výklad základních témat této disciplíny. Výklad se soustřeďuje na otázky dobra a ctností a zla a vášní a tématizuje také současná témata a příslušné diskuse. Student získává znalost klíčových témat předmětu a seznamuje se se současnou diskusí a s nejvýznamnějšími autory. Pro zápis do předmětu se předpokládá absolvování Pravoslavné morální teologie I.

Výuka může probíhat dle situace prezenčně/hybridně/online. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen prezenční/online zkouškou.