Charles Explorer logo
🇬🇧

Patrology I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0542

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vyznání víry - kréda. Období apoštolských Otců; apologeté; svatý Irenej z Lyonu a protignostická polemika.

Alexandrijská teologická škola - Kliment Alexandrijský a Origen. Svatý Hippolyt Římský, Tertullián, svatý Cyprián Karthagenský.

Arius a ariánství. Svatý Athanasios Alexandrijský.

Kappadočtí Otcové. Svatý Jan Zlatoústý.

Diodoros z Tarsu, Theodor Mopsuetský, Nestorios. Svatý Cyril Alexandrijský.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz Patrologie I. seznamuje s vybranými církevními Otci a spisovateli od raně křesťanské doby do 8. století.

Přináší jejich životopisy, díla a myšlení. Zvláštní pozornost je věnována jejich teologickému učení, osobitým názorům i vybraným pojmům. Pro účast v kurzu nejsou stanoveny vstupní požadavky.

Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.