Charles Explorer logo
🇬🇧

Patrology II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0543

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Corpus areopagiticum a jeho autor. Svatý Ambrož Milánský, svatý Hilarius z Poitiers, svatý Jeroným, svatý Jan Cassian, svatý Augustin, svatý Maxim Vyznavač, svatý Jan z Damašku.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz Patrologie II. seznamuje s vybranými církevními Otci a spisovateli od raně křesťanské doby do 8. století.

Přináší jejich životopisy, díla a myšlení. Zvláštní pozornost je věnována jejich teologickému učení, osobitým názorům i vybraným pojmům. Pro účast v kurzu je doporučeno absolvování kurzu Patrologie I.

V případě distanční výuky bude předmět L0543 vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.