Charles Explorer logo
🇬🇧

Celtic Christianity I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0544

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Historičtí Keltové a jejich vztah k našemu území. Předkřesťanské náboženství Keltů a druidové.

Postupná christianizace Keltů. Maloasijští Galaté.

Svatý Irenej z Lyonu a Galové. Britské ostrovy.

Růst Kristovy Církve mezi keltskými národy. Svatý Patrik, svatá Brigita, svatý Columba a další představitelé keltského křesťanství.

Postupný zánik keltského partikularismu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Keltské křesťanství I. se věnuje fenoménu orthodoxního křesťanství u keltských národů v prvním tisíciletí křesťanské éry. Kurz začíná základními informacemi o historických Keltech, jejich předkřesťanském náboženství a intelektuální elitě – druidech. Seznamuje s postupnou christianizací Keltů na evropském kontinentě a na Britských ostrovech. Tento kurz se také zabývá vírou a odlišnými zvyklostmi keltských křesťanů, jejich bohoslužebnými zvyklostmi, církevní architekturou a uměním. Samostatnou kapitolou je keltská křesťanská spiritualita. Pro účast v kurzu nejsou stanoveny vstupní požadavky.

Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.