Charles Explorer logo
🇬🇧

Celtic Christianity II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0545

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Víra a odlišné zvyklosti keltských křesťanů. Bohoslužebné zvyklosti.

Církevní umění a architektura. Keltská křesťanská spiritualita.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Keltské křesťanství II. se věnuje fenoménu orthodoxního křesťanství u keltských národů v prvním tisíciletí křesťanské éry. Kurz začíná základními informacemi o historických Keltech, jejich předkřesťanském náboženství a intelektuální elitě – druidech. Seznamuje s postupnou christianizací Keltů na evropském kontinentě a na Britských ostrovech. Tento kurz se také zabývá vírou a odlišnými zvyklostmi keltských křesťanů, jejich bohoslužebnými zvyklostmi, církevní architekturou a uměním. Samostatnou kapitolou je keltská křesťanská spiritualita. Pro účast v kurzu je doporučeno absolvování kurzu Keltské křesťanství I.

V případě distanční výuky bude předmět L0545 vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.