Charles Explorer logo
🇬🇧

Byzantine Theology of the 8th to 15th Century I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0547

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Ikonoklasmus na Východě - 8. až 9. století. Svatý Theodor Studita.

Svatý Fothios. Svatý Symeon Nový Theolog.

Svatý Řehoř Sinajský. Hesychasmus jako tradiční orthodoxní spiritualita.

Hesychastické sněmy v Konstantinopoli ve 14. století.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Byzantská teologie VIII. - XV. století I. je zaměřen na základní seznámení s vybranými osobnostmi, jejich životopisy a učením tohoto období na Východě. Přehled začíná obnoveným ikonoklasmem na

Východě a jeho překonáním. Následuje pojednání o jedné z největších osobností pravoslavné teologie, svatém

Fothiovi. Svatý Symeon Nový Theolog a svatí Řehoř Sinajský a Řehoř Palama jsou vynikajícími příklady žité pravoslavné spirituální teologie. Období 15. století je zastoupeno představením dvou mimořádných osobností, svatých Marka Efezského a Gennadia Scholaria. Pro účast v kurzu nejsou stanoveny vstupní požadavky.