Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Local Orthodox Churches I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0549

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Budování teritoriální církevní organizace. Relevantní kánony I. až IV. ekumenického sněmu.

Pentarchie. Problematika vztahu mezi papežem Mikulášem I. a svatým patriarchou Fothiem.

Církevní události první poloviny 11. století. Rok 1054.

I. až IV. křížová výprava. Unijní sněmy - lyonský 1274 a ferraro-florentský 1438/1439.

Dobytí Konstantinopole 1453.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz Dějiny místních pravoslavných církví I. poskytuje základní informace o dějinách čtyř východních patriarchátů a dalších autokefálních a autonomních místních pravoslavných církví. V zimním semestru je věnována pozornost postupnému budování teritoriální církevní organizace; událostem 9. až 11. století, které vyústily v přerušení církevního společenství mezi Východem a Západem; unijním sněmům – lyonskému 1274 a ferraro-florentskému 1438/1439 a dobytí Konstantinopole 1453. Pro účast v kurzu nejsou stanoveny vstupní požadavky.

Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.