Charles Explorer logo
🇨🇿

Patristická teologie Starého a Nového zákona I.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0551

Sylabus

Zkušenost Zjevení. Nositelé Zjevení: proroci, apoštolové a svatí.

Písmo svaté a Zjevení. Smysl a výklad Písma svatého.

Anotace

Studijní předmět Patristická teologie Starého a Nového zákona I. je zaměřen na uvedení do patristické biblické teologie. Seznamuje s patristickým pojetím Božího Zjevení a Slova Božího. Tradiční pravoslavná hermeneutika

Písma svatého je dále prohlubována diskuzí nad referáty, které si studenti připravují na různá témata týkající se pravoslavná biblické teologie a patristických výkladů vybraných míst Písma svatého Starého a Nového zákona.

Pro účast v kurzu nejsou stanoveny vstupní požadavky.

Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.

Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím výukových materiálů, které budou poskytnuty studentovi a následně budou probrány v rámci konzultací nebo po netu.