Charles Explorer logo
🇬🇧

Patristic Theology of the Old and New Testaments II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0552

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Význam Starého zákona. Starozákonní theofanie.

Vazby a rozdíly mezi Starým a Novým zákonem. Pravoslavná tradice a její podstata.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Patristická teologie Starého a Nového zákona II. je zaměřen na uvedení do patristické biblické teologie. Seznamuje s patristickým pojetím Božího Zjevení a Slova Božího. Tradiční pravoslavná hermeneutika

Písma svatého je dále prohlubována diskuzí nad referáty, které si studenti připravují na různá témata týkající se pravoslavná biblické teologie a patristických výkladů vybraných míst Písma svatého Starého a Nového zákona.

Pro účast v kurzu je doporučeno absolvování kurzu Patristická teologie Starého a Nového zákona I.