Charles Explorer logo
🇬🇧

Orthodox Pastoral Theology and Homiletics I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0553

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Prameny pastorální teologie. Dějiny literatury věnující se pastorální teologii.

Pastýřská služba ve Starém zákoně. Duchovenská služba v Novém zákoně.

Duchovenská služba v lidských dějinách. Příprava k duchovenské službě.

Vzdělávání. Základní morální vlastnosti pastýře.

Soukromý a rodinný život duchovního.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Pravoslavná pastorální teologie a homiletika I. poskytuje potřebné informace pro vykonávání pastorační služby v Pravoslavné církvi. Součástí kurzu je též úvod do teorie homiletiky – církevního kazatelství – a příprava vlastní ústní prezentace. Důležité je též seznámení s nároky kladenými na budoucí duchovní pastýře, i s předpoklady jejich úspěšného duchovenského působení. Pro účast v kurzu nejsou stanoveny vstupní požadavky.

Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.