Charles Explorer logo
🇬🇧

Orthodox Pastoral Theology and Homiletics II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0554

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rozvoj duchovního života. Duchovní vedení.

Fenomén starectví. Kázání v Pravoslavné církvi.

Teorie homiletiky: kázání ve starozákonním a novozákonním období. Z dějin kazatelství.

Příprava kázání, téma, členění a forma přednesu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Pravoslavná pastorální teologie a homiletika II. poskytuje potřebné informace pro vykonávání pastorační služby v Pravoslavné církvi. Součástí kurzu je též úvod do teorie homiletiky – církevního kazatelství – a příprava vlastní ústní prezentace. Důležité je též seznámení s nároky kladenými na budoucí duchovní pastýře, i s předpoklady jejich úspěšného duchovenského působení. Pro účast v kurzu je doporučeno absolvování kurzu

Pravoslavná pastorální teologie a homiletika I.