Charles Explorer logo
🇨🇿

Pravoslavná pastorální teologie a homiletika II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0554

Sylabus

Rozvoj duchovního života. Duchovní vedení.

Fenomén starectví. Kázání v Pravoslavné církvi.

Teorie homiletiky: kázání ve starozákonním a novozákonním období. Z dějin kazatelství.

Příprava kázání, téma, členění a forma přednesu.

Anotace

Studijní předmět Pravoslavná pastorální teologie a homiletika II. poskytuje potřebné informace pro vykonávání pastorační služby v Pravoslavné církvi. Součástí kurzu je též úvod do teorie homiletiky – církevního kazatelství – a příprava vlastní ústní prezentace. Důležité je též seznámení s nároky kladenými na budoucí duchovní pastýře, i s předpoklady jejich úspěšného duchovenského působení. Pro účast v kurzu je doporučeno absolvování kurzu

Pravoslavná pastorální teologie a homiletika I.