Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Orthodox Christianity in this Country II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0556

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Mistr Jan Hus a Jeroným Pražský. Kontakty husitů s Konstantinopolí v 15. století.

Pravoslavné bohoslužby v Praze v 19. století. Pravoslavná beseda. Česká náboženská obec pravoslavná v Praze.

Jurisdikce, které působily na našem území v meziválečném období, a jejich hlavní představitelé. Atentát na Heydricha a likvidace České pravoslavné církve.

Změna jurisdikce po 2. světové válce. Autokefalie udělená moskevským patriarchátem.

Autokefalie udělená konstantinopolským patriarchátem. Současná situace v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Účelem kurzu Dějiny orthodoxního křesťanství na našem území II. je podat informace o přítomnosti orthodoxního křesťanství na našem území od 4. století až po současnost. Pozornost je věnována osobnosti svatého Jeronýma a kontaktům husitů s Konstantinopolí v 15. století. Zahájení pravoslavných bohoslužeb v Praze v 19. století. Založení

Pravoslavné besedy. Ustanovení České náboženské obce pravoslavné v Praze. Biskup – mučedník Gorazd a

Česká pravoslavná eparchie v letech 1926-1942. Jurisdikce Pravoslavné církve, které působily na našem území v meziválečném období. Poválečný vývoj – změna jurisdikce. Autokefalie udělená moskevským patriarchátem a autokefalie udělená konstantinopolským patriarchátem. Pro účast v kurzu je doporučeno absolvování kurzu Dějiny orthodoxního křesťanství na našem území I.