Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading and Traditional Interpretation Biblical Texts I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0561

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Četba ucelených biblických textů (např. knihy Genesis; Ezechiel; Kazatel; Jonáš; Rut aj.) v originálním jazyce; jejich překlad, to vše doplněno tradičním židovským výkladem [především komentáře RaŠIho, ibn Ezry, RaŠBaMa aj. (zaměřujících se především na problematiku náboženskou a lingvistickou)]. Studenti mají možnost seznámit se s texty TaNaCHu z perspektivy tradičního židovství.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Četba ucelených biblických textů (např. knihy Genesis; Ezechiel; Kazatel; Jonáš; Rut aj.) v originálním jazyce; jejich překlad, to vše doplněno tradičním židovským výkladem [především komentáře RaŠIho, ibn Ezry, RaŠBaMa aj. (zaměřujících se především na problematiku náboženskou a lingvistickou)].