Charles Explorer logo
🇬🇧

Israel and the Contemporary Migrant Crisis

Class at Hussite Theological Faculty |
L0563

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem semináře je četba tradičních i moderních hebrejských textů, které se váží k otázce migrace, vystěhovalectví, vztahu k zemí a povinnosti v ní přebývat, přijímání uprchlíků. Cílem semináře je seznámit studenty s otázkou migrace z pohledu judaismu. Vhodné pro studenty 2. - 3. ročníku, základní znalost hebrejského jazyka je nutná.

Studenti se četbou hebrejských textů seznámí s problematikou migrace z náboženského hlediska minulosti i současnosti.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen rozborem vybrané problematiky formou ústní konzultace.