Charles Explorer logo
🇬🇧

Israel and the Religious Minorities

Class at Hussite Theological Faculty |
L0564

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem semináře je četba hebrejských tradičních i moderních textů, které se váží k otázce vztahu k jiným náboženským skupinám z pohledu judaismu a četba hebrejských textů vztahujících se k náboženským menšinám v současném Izraeli. Cílem semináře je seznámit studenty s pohledem judaismu a Státu Izrael na další náboženské skupiny.

Vhodné pro studenty 2. - 3. ročníku, základní znalost hebrejského jazyka je nutná.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen rozborem vybrané problematiky formou ústní konzultace.