Charles Explorer logo
🇨🇿

Klíčové texty současné religionistiky II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0566

Anotace

Kurz Klíčové texty II tvoří společně s kurzem Klíčové texty I a kurzem Klíčové termíny teoretický základ magisterského navazujícího studia.

Východiskem je četba odborných textů tematizujících vybrané problémy současné religionistiky. Za takové se v kontextu semináře považují texty v současnosti aktuálně diskutované nebo texty, které současnou diskuzi stále ovlivňují.

V případě povinné distanční výuky bude kurz probíhat za využití prostředí Moodle, společně s přímou online výukou (v čase určeném rozvrhem fakulty) a bude-li to možné, formou individuálních konzultací. O konkrétní formě výuky budou zapsaní studenti informováni emailem.