Charles Explorer logo
🇬🇧

Individual Plan for Child Protection ICHPP

Class at Hussite Theological Faculty |
L0569

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Individuální plánování v sociálně-právní ochrany dětí podle zákona SPOD a pozdějších předpisů. Zdroje ohrožení dětí dle §6 ZOSPOD a agenda sociálně-právní ochrany dětí, včetně kurately a náhradní rodinné péče, ve které je individuální plánování využito.

Vyhodnocení situace dítěte a rodiny jako výchozí bod pro tvorbu IPOD.