Charles Explorer logo
🇨🇿

Výkladový seminář ke Starému zákonu

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0577

Anotace

V semináři s názvem Výkladový seminář ke Starému zákonu bude student/ka uváděn do základních pravidel hermeneutiky - výkladu (exegeze) SZa na základě hebrejského textu, který bude vždy pro potřeby posluchačů překládán do češtiny. Student/ka se podle pokynů učitele pokusí samostatně a pomocí dostupné literatury sám vyložit nějaký text podle vlastního výběru.