Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Sahidic Coptic I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0581

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsah výuky: výklad koptského hláskosloví, výslovnosti a morfologie (koptské členy a jejich užití; substantiva; vlastní jména; adjektiva; genitivní vazba; přívlastková konstrukce; přivlastňování; jednoduché jmenné věty; tříčlenné jmenné věty), cvičení a překlad jednoduchých vět v rozsahu lekcí I - V učebnice LAYTON, Bentley. Coptic in 20 lessons: introduction to Sahidic Coptic with exercises & vocabularies, Leuven - Paris - Dudley: Peeters, 2006, 204 s., ISBN 978-90-429-1810-8.

Požadavky k získání zápočtu: přítomnost na 75 % výuky, aktivní účast na výuce, průběžná domácí příprava, absolvování závěrečného kolokvia.