Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Sahidic Coptic II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0582

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsah výuky: výklad koptské morfologie (specifikátory; přivlastňovací zájmena; základní a řadové číslovky; jednoduchá a složená adverbia; jednoduché a složené předložky; stupňování; osobní suffixy; infinitiv a stativ; přímý předmět; trvací věty; netrvací konjugace: konjugační báze hlavních vět; vyjádření bytí v koptštině), cvičení a překlad vět v rozsahu lekcí VI - X učebnice LAYTON, Bentley. Coptic in 20 lessons: introduction to Sahidic Coptic with exercises & vocabularies, Leuven - Paris - Dudley: Peeters, 2006, 204 s., ISBN 978-90-429-1810-8.

Požadavky k získání zápočtu: přítomnost na 75 % výuky, aktivní účast na výuce, průběžná domácí příprava, absolvování závěrečného kolokvia.