Charles Explorer logo
🇨🇿

Elementární hra na klávesové nástroje II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0587

Sylabus

Zvládnout doprovod dané písně

Anotace

Naučit studenty hrát jednoduchý doprovod k dané melodii