Charles Explorer logo
🇬🇧

German III

Class at Hussite Theological Faculty |
L0588

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Stupňování přídavných jmen a příslovcí, budoucí čas Futurum I., II, konjunktiv II, infinitivní konstrukce s zu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Němčina III navazuje na předmět Němčina II.

Příprava krátkých referátů na aktuální téma na každou hodinu výuky a referátů na zadané či vybrané téma v délce cca 5 minut (jedenkrát za semestr). K danému tématu referátu navazuje diskuze.

Krátké testy v průběhu semestru na probranou gramatiku.

Čtení odborných textů, využívání audio a video techniky.

Na konci semestru se píše zápočtový test.

Předmět Němčina III navazuje na předmět Němčina II a účast na předmětu Němčina III je podmíněma splněním zápočtového testu Němčina II nebo vstupním rozdílovým testem. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Němčina III vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.