Charles Explorer logo
🇬🇧

German IV

Class at Hussite Theological Faculty |
L0591

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Konjunktiv I, příčestí přítomné, příčestí minulé, čtení odborných textů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Němčina IV na vazuje na předmět Němčina III.

Příprava krátkých referátů na aktuální téma na každou hodinu výuky a referátů na zadané či vybrané téma v délce cca 5 minut (jedenkrát za semestr). K danému tématu referátu navazuje diskuze.

Krátké testy v průběhu semestru na probranou gramatiku.

Čtení odborných textů, využívání audio a video techniky.Předmět Němčina IV navazuje na předmět Němčina III a účast na předmětu Němčina IV je podmíněma splněním zápočtového testu Němčina III nebo vstupním rozdílovým testem.

Na konci semestru se píše zápočtový test. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Němčina IV vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.