Charles Explorer logo
🇬🇧

Basic Social Consultancy

Class at Hussite Theological Faculty |
L0600

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Harmonogram kurzu:

1. Definice: co jsou sociální služby, co je základní sociální poradenství. Identifikování hlavních zdrojů informací.

2. Typy sociálních služeb, cílové skupiny, nejběžnější zakázky.

3. Terénní služby prevence.

4. Terénní služby péče.

5. Ambulantní služby prevence.

6. Ambulantní služby péče.

7. Pobytové služby prevence či služby péče.

8. Dávky související s evidencí na úřadu práce, dávky sociálního zabezpečení.

9. Možnosti pomoci městského úřadu práce. Pozice sociálního kurátora, OSPOD, evidence obyvatel.

10. Hledání jiných forem pomoci a jejich příklady.

11. Závěrečný test.

12. Vyhodnocení testu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní sociální poradenství je základní dovedností pracovníků v sociální oblasti. Každý pracovník by měl být schopen provést základní sociální šetření, zjistit zakázku klienta a na základě tohoto umět zprostředkovat informaci, která by měla být nápomocna k řešení situace.

Jde především o základní orientaci v systému sociálních služeb a v systému státní pomoci, případně i v kompetencích sociální práce na obcích. Kurz bude vycházet z definice základního sociálního poradenství a jeho předmětem bude také téma sociálního šetření. V kontextu zákona o sociálních službách se studenti seznámí se základními činnostmi každé služby a s tím, jak se tyto činnosti projevují v praxi. Po absolvování kurzu budou umět vést základní diagnostický rozhovor, aby mohli na jeho základě zařadit klienta do odpovídající cílové skupiny. Dále se naučí pracovat s registrem sociálních služeb a vyhledat na internetu správnou službu, která pomůže řešit zakázku s klientem. Získají představu o základních dávkách související s registrací na úřadu práce a o podmínkách nároku na jednotlivé dávky pomoci. Seznámí se také s organizační strukturou úřadu práce a s funkcí obcí, obzvláště s pozicemi sociálního kurátora, OSPOD, referentů sociálního odboru, matriky a evidence obyvatel.

Po ukončení kurzu by měl student umět poskytnout základní sociální poradenství jakékoliv cílové skupině. Tj. definovat zakázku, cílovou skupinu klienta a vyhledat kontakt, který by mu měl pomoci v jeho další práci s klientem. Student bude také umět nalézt pomoc mimo systém sociálních služeb a sociální práce.