Charles Explorer logo
🇬🇧

Intercultural and interreligious education (excursions and project days)

Class at Hussite Theological Faculty |
L0605

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata (sylabus): A) Exkurze do synagogy: - základní info o judaismu - základní info o architektuře a symbolech synagogy - svědectví věřících židů - sebereflexe B) Projektový den: - přednáška o judaismu - skupinová práce na různá témata o judaismu - workshop a sdílení studovaných informací C) Exkurze do mešity: - základní info o islámu - základní info o architektuře a symbolech mešit a modliteben - svědectví věřících muslimů - sebereflexe D) Projektový den: - přednáška o islámu - skupinová práce na různá témata o islámu - workshop a sdílení studovaných informacíSylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.logolink: https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti v rámci předmětu absolvují dva projektové dny a dvě exkurze. Výuka bude probíhat blokově, rozsahem půjde o stejný počet hodin, jako u prezenčního studia.

Každý z projektových dnů nabídne studentům seznámení s konkrétními didaktickými postupy, kterými lze přibližovat žákům dvě tradiční monoteistická náboženství (judaismus / islám). Dostatečný prostor bude věnován reflexi nabízených metod a diskusi nad modifikacemi jejich využití. Během první exkurze do synagogy i druhé do mešity budou studenti diskutovat s duchovními. Společně budou sdílet a analyzovat svůj vlastní pohled na výuku náboženství přímo v terénu.