Charles Explorer logo
🇬🇧

German - Conversation IV

Class at Hussite Theological Faculty |
L0608

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti si na začátku semestru vyberou téma, které zpracují v PowerPointu a přednesou v určeném termínu ve výuce. Poté probíhá diskuze k tomuto tématu. Následně je třeba dané téma odevzdat v písemné formě.

Na začátku každé hodiny musí mít student připravenou aktualitu v rozmezí 2 – 3 minut na aktuální téma uplynulého týdne. Jako další podnět ke konverzaci jsou krátká cca. 5. minutová videa, která obsahují cvičení i vysvětlení neznámých výrazů.

Tato jsou poté zpracovávány společně.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Němčina – konverzace IV je volné pokračování Němčina - konverzace III a je určena pro studenty, kteří mají zkoušku z němčiny IV. a dosáhli úrovně B2 a pro studenty, kteří si chtějí udržet úroveň znalosti jazyka a své znalosti dále prohlubovat. Konverzace probíhá na aktuální témata, která si studenti po odsouhlasení vybírají podle oboru a zájmu sami.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Němčina-konverzace IV vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.