Charles Explorer logo
🇬🇧

Russian II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0612

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen pro pokročilejší; rozšiřování slovní zásoby, prohloubení komunikačních dovednosti v ruštině, čtení

úryvků z textů ruských autorů.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html