Charles Explorer logo
🇬🇧

Webbinar in education

Class at Hussite Theological Faculty |
L0617

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přehled tematických okruhů kurzu s příslušnou dotací seminárních hodin: 1. Specifika distančního vzdělávání (1) 2.

Webinář jako jeden z nástrojů online vzdělávání ve škole (1-2) 3. Specifika didaktického využití webináře ve školním vzdělávání (1-2) 3.

Přehled vybraných open access platforem pro vytvoření a realizaci webináře (1-2) 4. Online pracovní prostředí webinářových aplikací (ovládací prvky, chat, sdílení obrazovky apod.) (5)Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.logolink: https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je zaměřen na osvojení základních znalostí a dovedností potřebných k aktivnímu využívání webináře v online vzdělávání. Absolventi a absolventky kurzu rozumí specifikům distančního vzdělávání, umí začlenit webinář do kontextu jiných nástrojů online vzdělávání a vysvětlí jeho přínos i rizika, orientují se ve vybraných open access platformách pro vytvoření a realizaci webináře, rozumí dílčím webinářovým nástrojům (ovládací prvky, chat, sdílení obrazovky apod.) a umí je aktivně využívat. Dovede připravit a realizovat autorský webinář.

Kurz je realizován kombinací pravidelných prezenčních seminárních setkání a prakticky zaměřených webinářových online setkání, předpokládá pravidelnou individuální práci mezi jednotlivými setkáními, jejímž cílem je individuální osvojení praktických dovedností a práce na přípravě závěrečné prezentace.