Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the study of Christian spirituality

Class at Hussite Theological Faculty |
L0618

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata: 1/ Základní terminologie, dějiny, prameny a metody spirituální teologie 2/ Spirituální teologie v celkové struktuře teologie a její pomocné vědy 3/ Teologická východiska křesťanské modlitby 4/ Duchovní vedení a doprovázení 5/ Duchovní rozlišování 6/ Dějiny, teologie a praxe „lectio divina“ 7/ Křesťanské životní stavy (manželství-celibát-zasvěcená čistota) 8 - 10 Vybrané školy spirituality západní křesťanské tradice (benediktini, františkáni, karmelitáni) 11 Základní prvky spirituality křesťanského Východu 12 Základní prvky spirituality protestantských církví 13 Návštěva komunity Venio na Bílé hoře 14 Ekumenická spiritualita a komunita Taizé

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznamuje studenty se základní terminologií, metodami a prameny spirituální teologie, s místem tohoto oboru v celkové struktuře teologických disciplín. Věnuje se vybraným tématům spirituální teologie a některým školám spirituality křesťanského Západu.

Poskytne základní informace o spiritualitě křesťanského Východu, protestantských církví a ekumenické spiritualitě. Kurz obohatí učivo církevních dějin a prakticko-teologických oborů z pohledu spirituální teologie a je vhodný pro studenty teologických oborů a učitelství i pro další zájemce o křesťanskou spiritualitu.