Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar on Educational Methods and Strategies III

Class at Hussite Theological Faculty |
L0619

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

  1. Tváří v tvář historii I: Zákon o potulných cikánech z roku 1927. Zamyslíme se nad dopady uvedeného zákona na komunitu českých a moravských Romů anad otázkou, jakým způsobem může na tyto dopady reagovat dnešní většinová společnost (1.11.od 14:00 do 16:00, učebna H 401)2. Tváří v tvář historii II: Odpovědnost českých četníků za utrpení vězňů v terezínském ghettu (15.11. od 14:00 do 16:00, učebna H-4013. Zážitkový seminář ve spolupráci s Post Bellum – Paměti národa k tematice kulturní a etnické rozmanitosti, ukázka práce s materiály pro školy (bude upřesněno)4. Práce učitele s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí běžné třídy/principy společného vzdělávání v české škole (bude upřesněno)

Termíny konání obou seminářů budou zapsaným studentům a studentkám oznámeny e-mailem v rámci SIS.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je ve spolupráci s externími lektory zaměřen na seznámení s metodami výuky, které se využívají v současné školní výuce společenskovědních předmětů. Je realizován formou výběrových interaktivních blokových seminářů: 1.

Tváří v tvář historii I: Zákon o potulných cikánech z roku 1927. Zamyslíme se nad dopady uvedeného zákona na komunitu českých a moravských Romů a nad otázkou, jakým způsobem může na tyto dopady reagovat dnešní většinová společnost (1.11.od 14:00 do 16:00, učebna H 401) 2.

Tváří v tvář historii II: Odpovědnost českých četníků za utrpení vězňů v terezínském ghettu (15.11. od 14:00 do 16:00, učebna H-401 3. Zážitkový seminář ve spolupráci s Post Bellum – Paměti národa k tematice kulturní a etnické rozmanitosti, ukázka práce s materiály pro školy (bude upřesněno) 4.

Práce učitele s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí běžné třídy/principy společného vzdělávání v české škole (bude upřesněno)