Charles Explorer logo
🇨🇿

Sajjid Qutb - Milníky na cestě

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0625

Sylabus

1. Prolegomena (kontext doby, kontext ideologie, terminologie)

2. Podstata koránské metody podle Qutba

3. Vznik muslimské společnosti a její charakteristické rysy v podání Qutba

4. Džihád za Boha podle Qutba

5. Není božstva kromě Boha - islámská metoda pro život podle Qutba

6. Vesmírné zákonodárství podle Qutba

7. Islám je skutečná civilizace podle Qutba

8. Islámská koncepce a kultura podle Qutba

9. Národnost muslima a jeho přesvědčení podle Qutba

10. Vpřed k dalekosáhlým změnám podle Qutba

11. Víra vítězná podle Qutba

12. Islám je ta cesta podle Qutba

Anotace

Seminář je zaměřen na společnou četbu a diskuzi nad českým překladem zásadního díla egyptského islamismu: Sajjid Qutb, Milníky na cestě. Půjde o četbu religionistickou a islamologickou. Po úvodním představení kontextu a terminologie si studenti text rozdělí a ve skupině jej budou číst a komentovat.

Seminář je zaměřen na kritickou četbu textu, s diskuzí a respektem k autorovi.

Paralelně s četbou českého překladu bude studován i překlad anglický a arabský originál. V případě, že bude zvolena distanční forma výuky, platforma pro online výuku a komunikaci bude sloužit MS Teams (kód: z3zme0r). Studenti o všech detailech budou průběžně informováni.