Charles Explorer logo
🇬🇧

Work with Professional Texts

Class at Hussite Theological Faculty |
L0636

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Úvod do předmětu

2) Knihovny a internetové databáze

3) Typy informačních zdrojů a práce s nimi

4) Struktura odborného textu vzhledem k cíli (úvod, teorie, zkušenosti/výzkum, závěr/ shrnutí ve smyslu naplnění cíle práce, délka textu)

5) Citační normy. ISO 690 - pravidla citování a práce s citacemi v odborném textu, citování zahraničních zdrojů

6) Analýza odborných publikovaných textů - porovnání formy a obsahu odborného textu v různých informačních zdrojích

7) Příprava odborného textu k publikování v odborném periodiku/časopise, prezentace článku na konferenci

8) Zásady pro psaní odborného textu - stylistika a gramatika, různé autorské formy vyjadřování, typické chyby začínajících autorů

9) Analýza vybraných autorských textů (hledání chyb v textu)

10) Psaní textů

11) Zpětné vazby na texty

12) Úprava textů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

1) Student napíše krátký odborný text v oblasti učitelské či sociální pedagogiky splňující veškeré požadavky. 2) Student si vyzkouší napsat několik krátkých odborných textů, na které získá zpětnou vazbu. 3) Student zná a umí použít citační normu ISO 690 z roku 2011. 4) Student rozlišuje citace a parafráze a používá je ve vlastním textu. 5) Student strukturuje text vzhledem k cíli (úvod, teorie, zkušenosti/výzkum, závěr/ shrnutí ve smyslu naplnění cíle práce). 6) Student v textu uvede vlastní názor/ zkušenosti ve vztahu k uvedeným poznatkům z odborné literatury. 7) Student podá zpětnou vazbu na odborný text spolužáka vzhledem k užívané citační normě a ostatním požadavkům na odborný text (cíl textu, délka textu, seznam literatury). 8) Student získá zpětnou vazbu na svůj odborný text od spolužáků a pedagoga. 9) Student kriticky zhodnotí získanou zpětnou vazbu. 10) Student formuluje různé cíle pro odborný text v oblasti pedagogiky a sleduje, jak se rozdílné formulace projeví v obsahu. 11) Případně: Student si vyzkouší zredukovat text na základě požadavku na délku se zachováním hlavního sdělení textu.