Charles Explorer logo
🇬🇧

English for Educators II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0642

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Výuka pravidelně začíná až od 2. týdnu příslušného semestru. Pro zápis pošlete email vyučujícímu (viz níže Požadavky pro zápis).

Prezentace přečtené literatury, přednáška na téma budoucí bakalářské práce. Podrobný rozvrh bude stanoven prostřednictvím MS Teams.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Angličtina pro pedagogy je koncipován jako dvousemestrální (I. a II.). Je zaměřen na osvojení rozšířených jazykových kompetencí, odpovídajících úrovni intermediate (I.) a upper intermediate (II.), resp.

B1 a B1+ podle mezinárodní stupnice CEFR, s důrazem na praktické užívání cizího jazyka v akademickém prostředí se zaměřením na pedagogiku společenských věd a náboženství. První část kurzu (I.) se soustředí na upevnění základních gramatických a větných struktur, porozumění cizojazyčnému textu, mluvenému slovu a videu, přípravu ústních prezentací a rozvíjení schopnosti diskutovat o zvoleném tématu.

V druhé části kurzu (II.) budou studenti motivováni k prohloubení schopnosti samostatné práce s cizojazyčným akademickým textem formou shrnutí a prezentací a k přípravě ústní prezentace výsledků vlastního výzkumu v oblasti společenských věd a náboženství formou krátké přednášky.