Charles Explorer logo
🇬🇧

An Introduction to Ancient Semitic Languages for Theological Faculties II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0650

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ugaritština

1. Jazyk, písmo

2. Zájmena, číslovky, předložky

3. Podstatná a přídavná jména

4. Slovesa A

5. Slovesa B

6. Vybrané jazykové jevy paleohebrejština

1. Jazyk, písmo

2. Zájmena, číslovky, předložky

3. Podstatná a přídavná jména

4. Slovesa A

5. Slovesa B

6. Vybrané jazykové jevy

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kurzu se studenti seznámí a naučí orientovat ve vybraných semitských jazycích: akkadštině, starověké aramejštině, ugaritštině a paleohebrejštině, které jim budou nápomocné pro studium biblické hebrejštiny.

Posluchači kurzu získají základní kompetence k následnému zevrubnému studiu starověkých semitských jazyků.

Osvojí si základy gramatiky a syntaktiky jazykových rodin, které tvořily zázemí biblické hebrejštiny. Studenti budou na hodinách pracovat s vybranými ukázkami starověkých textů (nápisů, dopisů, eposů, rituálních popisů a mýtů).

Procvičí si hojně užívané pojmy z příběhů a komunikace starověkého Předního východu.

V první části zimního semestru se budeme věnovat akkadštině, v druhé starověké aramejštině. Letní semestr zahájíme ugaritštinou a celý kurz zakončíme paleohebrejštinou.