Charles Explorer logo
🇬🇧

Project - oriented teaching in school nowadays

Class at Hussite Theological Faculty |
L0651

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Teoretické základy a východiska projektové výuky

- inovativní pojetí výuky

- kořeny projektové práce

- co je a co není projektová výuka

- charakteristika školního projektu

- přednosti a meze projektové výuky v kontextu tradičních modelů vyučování

- příklady realizovaných projektů

* Základní metodická doporučení pro přípravu projektové výuky

- základní odlišnosti frontální a projektové výuky

- možnosti realizace projektové výuky v kontextu běžné školní práce

- volba tématu, situace, jež představuje skutečný problém pro řešení v projektu

- příprava projektové výuky učitelem

Skupinový návrh kostry projektu ve spolupráci se zkušenými učiteli

- práce ve skupině nad návrhem kostry projektu

- hodnocení návrhů skupin na základě navržených kritérií

* Realizace navrženého projektu ve školním prostředí

- spolupráce na realizaci projektu ve škole

* Vyhodnocení výsledků projektů ve spolupráci s učiteli

- evaluace výstupů žákovských projektů

- evaluace přínosů spolupráce studentů s učiteli v oblasti přípravy, realizace a vyhodnocení projektů v prostředí školy

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je zaměřen na základy projektové výuky v prostředí současné školy. V kurzu budou objasněny nezbytné teoretické základy projektové výuky a dostatečný prostor bude věnován i vlastní praktické přípravě projektů a jejich realizaci ve spolupráci se zkušenými učiteli ze spolupracující fakultní školy.

Kurz tak poskytne studentům nejen potřebné znalosti, ale především prostor pro rozvoj praktických dovedností při přípravě a vlastní realizaci projektové výuky. Studenti si tak ve spolupráci s učiteli přímo ve školním prostředí naživo vyzkouší aktivně na základě vlastní přípravy realizovat školní projekt s žáky.