Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Oriental Non-Chalcedonian Churches I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0652

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

I. Historicko-teologický úvod 1.

Pravoslavná eklesiologie; 2. Události předcházející chalkedonskému sněmu; 3.

Chalkedonský sněm (451) - IV. ekumenický sněm a jeho následky; 4. Snahy o smíření na Východě; 5.

Nechalkedonské církve a národní identita. Formování nechalkedonské teologie a národní identity.

II. Asyrská církev Východu1.

Teologické orientace se zřetelem na christologii;2. Duchovní život a mnišství;3.

Liturgická tradice;4. Misijní činnost;5.

Církev pod jhem islámu a genocidy;6. Vztah k ostatním církevním společenstvím.

Unionismus, pravoslavné misijní aktivity a ekumenismus.III. Tomášovští křesťané v Indii 1.

Přehled nechalkedonských východních církví v Indii. Základní rozdělení a stručná charakteristika; 2.

Tradice svatého Tomáše a židokřesťanské komunity v indické Kérale; 3. Dějiny indického křesťanství po portugalské misie; 4.

Věrouka a duchovní život; 5. Vztahy tomášovských křesťanů s hinduistickou majoritou.IV.

Koptská ortodoxní církev 1. Egypt jako biblická země; 2.

Svatý Marek Evangelista a počátky egyptské církve (alexandrijská škola a mučedníci); 3. Formování koptské identity v pozdní antice do současnosti; 4.

Koptská christologie; 5. Mnišství - egyptský dar křesťanskému světu; 6.

Duchovní život koptského křesťana; 7. Koptové a muslimové - jeden národ, dvě náboženství - historický exkurz a současná situace v Egyptě; 8.

Dialog s ostatními denominacemi.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dvousemestrální kurz Dějiny východních nechalkedonských církví seznamuje jeho účastníky s dějinami východních nechalkedonských církví, konkrétně se jedná o Asyrskou církev Východu, Koptskou ortodoxní církev,

Etiopskou ortodoxní církev Tewahedo, Syrskou ortodoxní církev a Arménskou apoštolskou církev, opomenuty nejsou ani tzv. tomášovští křesťané v jižní Indii. Po historicko-teologickém úvodu, který se věnuje příčinám vzniku těchto církevních společenství, jsou následně postupně podrobně charakterizovány zmíněné denominace, jejich věroučné odlišnosti, duchovní život i dialog s okolním světem nejen na poli náboženském, ale rovněž na poli společenském.